BAES AB

Företaget BAES startade 2003 och är idag ett företag som sysslar med försäljning och marknadsföring. Med huvudinriktning  till  idrott.

Idag har vi två kontor i Sverige med huvudkontor i Skövde och ett säljkontor i Göteborg.
Vårt dotterbolag arbetar på den Tyska markanden med placering i Berlin.

Vi har 70 anställda och arbetar idag med ca 70 av det största med mest etablerade elitklubbarna. Detta ger ett resultat av att vi förmedlar över 35.000 partners till föreningarna i Sverige och Tyskland

Ansvar

Vår personal har stor erfarenhet av att arbeta med föreningar och många av oss som arbetar inom företaget har själva varit aktiva både som spelare och i ledande positioner i olika föreningar.

All vår personal är anställd och vi har ett kollektivavtal, inom BAES är det viktigt att alla är engagerade och drivande.
När vi anställer personal genomförs också en utbildning.
Utbildningen syfte är ett sätt för oss att kunna garantera våra föreningar som vi arbetar med att ert varumärke hanteras med största seriositet.

Vi arbetar alltid på ett "mjukt" sätt och ser till att vi skapar goda relationer även till företag som inte etablerar ett sponsorskap. Genom att arbeta på detta sätt så skapar vi broar för denna företagaren kommer att berätta att vi ringde för andra.
Dom partner som vi säljer in ett sponsorskap till vill vi ha goda rellationer till även i framtiden, vår ambition är att partner som vi säljer in ska vilja vara med i flera år framöver. Många företag ser detta som ett insteg till föreningens övriga aktiviteter.