BAES  ska i huvudsak inrikta sin verksamhet mot elitidrott och där igenom bearbeta både nya och befintliga partners. 

  • Vi stärker klubbens varumärke
  • Vi ser till att tillväxten i klubben stärks
  • Vi ser till att klubben får en bättre ekonomi
  • Vi skapar unika mötesplatser
  • Vi skapar aktiviteter mellan föreningen och företagen
  • Vi bygger nätverk mellan föreningen och företagen
  • Vi skapar förutsättningar för att kontakter tas mellan våra partners